Miks tasub müüa Kaup24.ee-s?
Pidev klientide külastus (VOOG)
 • 3 Balti riiki
 • 100 milijonit kasutaja külastus aastas
 • 2 milijonit valmistellimust aastas
Turunduslahendused
 • Tõhusad turunduskampaaniad
 • Reklaamikanalite optimaalne valik
 • Isikupärastatud kommunikatsioonivahend
Klienditeenindus
 • 3 Balti riiki
 • 3 keskust
 • 5 keelt
 • 24/7 teenindus
Usaldusväärne infrastruktuur
 • 3 Balti riiki
 • 12 turvalist makseviisi
 • 10 kohaletoimetamise võimalust
 • 18 klienditeeninduskeskust
Kuidas müüa Kaup24.ee-s?
Registreeri ja saa müüjaks
Lae tooted üles ja halda
Saa tellimus ja makse
Valmista tellimus ette ja saada
Registreeri ja müü Kaup24.ee-s
ERIPAKKUMINE! Logige sisse, et kaubelda Kaup24.ee kaudu kolmes Balti riigis, alguses - ilma kuutasuta! Registreerimine ei kohusta teid kauplema, lisateabe jagamiseks ja lepingu allkirjastamiseks võtame teiega ühendust.
Pakkumine kehtib ainult uutele müüjatele, kes on registreerunud enne 31. maid. 6 kuud pärast lepingu allkirjastamist, rakendatakse ainult lepingutes määratud vahendustasusid ja logistikatasusid. Eestis - Kaup24.ee, Lätis - 220.lv, Leedus - Pigu.lt.
Sisestage info ettevõtte kohta
Sisestage info toodete kohta
Kuidas saite teada kauplemisvõimalusest kaup24.ee kaudu?

Kui Teil on lisaküsimusi, palun kirjutage meile e-mailile: muujad@kaup24.ee
*Ettevõte jätab endale õiguse mitte teha koostööd ebasobiva müüjaga. Täpsema info saamiseks võtame registreeritud müüjatega isiklikult ühendust.

Müüjate arvustused

 • Kõige suurema eelisena tooksingi välja meie tuntuse kasvu – Kaup24 on usaldusväärne ostlemiskoht, mis tekitab uutes klientides meie toodete osas kohe usaldust. Kaasmüüjatel soovitame läbi mõelda oma hinnapoliitika, kuna tänu suurtele kogustele on Kaup24 väga heaks nö edasimüüjaks, mis kokkuvõttes suurendab ettevõtte käivet ja tuntust.
  Julia Grents, KTS Baltic OÜ reklaamihaldur
 • Kaup24-ga liitusime 2020. aasta jaanuaris. Meie müüginumbrid kasvasid 2020. aastal varasemaga võrreldes ja kindlasti on oma osa selles mänginud ka Kaup24 platvormiga liitumine. Oleme märganud, et inimesed soovivad üha enam investeerida oma aega ja raha tervisesse ning seda kajastavad ka meie kasvavad müüginumbrid.
  Kalev Kasemets, AK Deal OÜ juhatuse liige